SpaceGame.eu [Only DD2] 193.33.177.12:27110
SpaceGame.eu [COD MOD 501] 54.36.186.16:27220
SpaceGame.eu [BASEBUILDER] 46.105.43.92:27050
SpaceGame.eu | Darmowe Kanaly | Mila Atmosfera | 31.133.6.163:6300

Zakaz kopiowania elementów tabeli! Copyright by SPACEGAME.EU

Kazek

Ogólny Kodeks Sieci

Rekomendowane odpowiedzi

Wlasciciel

Rejestracja na forum jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Pamiętaj, że może on zostać odebrany w każdej chwili, jeśli nie będziesz stosował się do zasad panujących na obszarze forum. Zależy nam, by wasze wizyty na Forum SpaceGame.eu były dla każdego przyjemnością, a kontakt z innymi graczami i administracją opierał się na wzajemnym szacunku. Większość kwestii reguluje ten właśnie regulamin, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.

Postanowienia ogólne

§1.1 Ogólny Kodeks Sieci jest zbiorem zasad, których zarówno Administrator, jak i Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać.
§1.2 Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go.
§1.3 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Użytkownika oraz Administratora z jego przestrzegania.
§1.4 Decyzja Administratora jest ostateczna i nie można się od niej odwołać.
§1.5 Od momentu założenia konta na SpaceGame.eu, każdy Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje konto.
§1.6 Wszystkie założone konta oraz ich zawartość są własnością SpaceGame.eu, a Użytkownik dysponuje nimi jedynie w celach rozrywkowych.
§1.7 Wraz z rejestracją Użytkownik świadom jest możliwości zamknięcia forum w dowolnym momencie i utraty konta wraz z jego zawartością.

Administrator
  
§2.1 Administrator ma prawo do zweryfikowania danych Użytkownika.
§2.2 Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika, gdy uzna, że działa on na szkodę projektu.
§2.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za włamania i kradzieże. Każdy użytkownik zobowiązany jest dbać o swoje ID i hasło dostępu do konta.
§2.4 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za oszustwa wynikające z handlu za realną gotówkę i z wymiany pomiędzy użytkownikami.
§2.5 Administrator zazwyczaj odpowiada na zgłoszenia użytkownika w ciągu 48 godzin.
§2.6 Administrator nigdy nie poprosi Użytkownika o hasło i adres e-mail.
§2.7 Administrator ma obowiązek traktowania wszystkich Użytkowników jednakowo.
§2.8 Administrator ma prawo nałożyć blokadę na konto. Nawet w przypadku, gdy nie łamie ono spisanego regulaminu, ale zachowanie gracza narusza standardy netykiety lub działa na szkodę projektu i społeczności. 

Użytkownik
 
§3.1 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za głoszone przez siebie treści i dysponowanie kontem.
§3.2 Użytkownik ma obowiązek zabezpieczyć swoje konto oraz treści na nim zgromadzone przed dostępem osób trzecich.
§3.3 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad Netykiety. Zakazuje się stosowania wulgaryzmów, spamowania, publikowania treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego, grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę, obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie, nawołują do popełnienia przestępstwa, propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych. Dotyczy to głoszonych treści na czacie, treści na forum, nazwy konta, treści prywatnych wiadomości.
§3.4 Użytkownik ma prawo i obowiązek do współpracy z Administratorem, powinien zgłaszać mu wszelkie naruszenia regulaminu, usterki serwerów i wszelkie inne problemy. 
§3.5 Zakazane jest posługiwanie się przez Użytkownika nieswoimi danymi, podszywanie się pod inne osoby czy Administracje.
§3.6 Zakazane jest udostępnianie przez użytkownika danych osobowych innych Użytkowników.
§3.7 Zakazane jest używanie nielegalnych oprogramowań i ingerowanie w pliki klienta gry w celu zaimplementowania cheatów. 
§3.8 Zakazane jest reklamowanie przez Użytkownika innych serwerów, for czy prywatnych firm.
§3.9 Użytkownik ma prawo do odwołania się od kary nałożonej przez Moderatora, w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, decyzja Administratora jest ostateczna, a Użytkownik musi pogodzić się z podjętą przez niego decyzją.
§3.10 Użytkownik jest zobowiązany do podania poprawnych danych przy rejestracji, które będą pomocne przy kontakcie z Administracją.
§3.11 Rejestracja, jak i gra na serwerach jest darmowa, z zastrzeżeniem, iż wszystkie przedmioty oraz konta i postaci na SpaceGame.eu są własnością Administracji. Gracz jedynie bez opłaty dzierżawi prawo do korzystania z danego konta.
§3.11 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z nieuczciwości innych graczy.

Oszustwa
  
§4.1 Modyfikowanie klienta gry w jakimkolwiek stopniu jest surowo zabronione i prowadzić będzie do stałej blokady konta.
§4.2 Używanie botów, symulatorów klawiatury lub z innych programów jest zabronione i będzie skutkować stałą blokadą konta.
§4.3 Używanie jakichkolwiek programów / skryptów, które automatyzują grę podczas, gdy gracz jest z dala od komputera jest zabronione i będzie skutkowało stałą blokadą konta.
§4.4 Każda próba podszycia się pod Administratora będzie surowo karana.
§4.5 Każda próba wyłudzenia Loginu/Hasła innego użytkownika będzie surowo karana.
§4.6 Upublicznianie przez Użytkownika adresów stron, które mogą wyrządzić szkodę będzie skutkować stałą blokadą konta.

Kary
 
§5.1 Administrator ma obowiązek ukarać Użytkownika łamiącego Regulamin.
§5.2 Administrator decyduje o czasie trwania kary.
§5.3 Karą może być:
 
1) ostrzeżenie
2) zablokowanie możliwości pisania na czacie 
3) tymczasowa blokada Konta 
4) permanentna blokada Konta 
5) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych
6) permanentna blokada Konta oraz Kont powiązanych oraz adresu IP
 
Powody nałożenia kary
 
   - niestosowanie się do zasad zawartych w Regulaminie;
   - groźby, zastraszanie, wymuszanie wobec innych Użytkowników;
   - obrażanie innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod innych Użytkowników;
   - udostępnianie danych osobowych innych Użytkowników;
   - podszywanie się pod Administrację;
   - niestosowanie się do poleceń Administratora;
   - świadome wykorzystywanie błędów gry w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści;
   - używanie nielegalnych oprogramowań oraz modyfikacje gry;
   - wszelkie inne działania uznane za Administracje jako szkodzące serwerowi.

Postanowienia końcowe
 
§7.1 Powyższy Regulamin zawiera zbiór praw, informacji i obowiązków, które każdy Użytkownik naszego serwisu bez wyjątków powinien znać i przestrzegać.
§7.2 Zastrzegamy sobie prawo do edycji powyższego Regulaminu w dowolnym miejscu i czasie.
§7.3 Użytkownik ma obowiązek zapoznać się ze zmianami wprowadzonymi w Regulaminie.
§7.4 Każda zmiana regulaminu wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać natychmiast po pojawieniu się na tej stronie.
§7.5 Administracja zastrzega sobie prawo do ujawnienia danych osobowych graczy (tj. w szczególności adres e-mail, adres IP) w przypadku otrzymania formalnego wniosku od organów do tego uprawnionych na skutek naruszenia prawa.
§7.6 Ostateczną decyzję w kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem podejmuje Administracja.

  • Lubię to! 1

Udostępnij tę odpowiedź


Odnośnik do odpowiedzi
Udostępnij na innych stronach
Gość
Ten temat został zamknięty. Brak możliwości dodania odpowiedzi.